HVAD ER EN TRACKDAY

TRACKDAYGUIDENS FAQ

JA – man møder på banen om morgenen, hvor der startes med et maskineftersyn. Det er vigtigt, at alle cykler som kører på banen, er sikkerhedsmæssigt helt i orden. (Se evt. tjeklisten under Motorcykel. Dæk, bremser og støddæmpere skal være i orden – og løstsiddende dele eller lækage er selvfølgelig absolut forbudt.

Efter maskinsyn vil der blive indkaldt til informationsmøde af den pågældende arrangør.

På informationsmødet vil kursisterne typisk blive inddelt i mindre grupper, som passer til dagens kørsel. Hver gruppe har sin egen instruktør og kører på banen i typisk tyve minutter efterfulgt af tyve minutters instruktion om kørslen, ideallinier og køreteknik. Her efter har man tyve minutters pause til at gøre klar til næste tur/pas.

NEJ – Hvis der er fri kørsel er der ingen fartgrænse. Du skal selvfølgelig selv sørge for at tilpasse din hastighed inden kurver, ellers går det galt.

En typisk banedag koster mellem 1.250 kr til 1.500 kr. Det afhænger oftest af selve indholdet af arrangementet.

JA/NEJ – sørg altid for at have rigeligt med kontanter med, du bruger meget mere benzin når du kører banekørsel frem for offentlig vej. Med andre ord skal der fyldes noget benzin på motorcyklen i løbet af en trackday.

Bliver bremseklodser, dæk, skiver eller lignenden slidt ned skal disse skiftes inden du kører videre, da det er vigtigt for at opretholde sikkerheden på banen. Der vil typisk være mulighed for at købe og få dette skiftet på baneanlægget.

Banerne ligger i mange lande, herunder Danmark. Men de mest benyttede tættest på Danmark finder du i Sverige. Se oversigt over baner

Du kan transportere dig selv om din Mc på flere måder, men under emnet Pitgrej & Transport finder du vores anbefaling.

Egentlig ikke særlig meget hvis du i forvejen har en Mc og beklædning. Se beskrivelsen under Mc eller Beklædning

Ja – det kan du godt. Der er blot nogle ting du skal forberede. Se under emnet Mc

JA – de fleste steder er der mulighed for at overnatte i ryttergården eller umiddelbar nærhed. Forhør dig om mulighederne hos den enkelte arrangør af trackdays.

JA – der vil som regel altid være mulighed for at få noget at spise og drikke på selve baneanlægget eller via trackdayarrangøren.

JA – trackdays er for alle niveaur. Kørslen på banen vil blive inddelt i grupper med forskellige niveau.

NEJ – egentlig ikke, men du vil helt sikkert have bedre forudsætninger til at køre på Mc efter du har været afsted på trackdays.

NEJ – alder har ingen betydning. På banen er det dine evner der tæller. Det er med garanti, at en gammel rutineret trackday kører på en 250 ccm vil kunne køre hurtigere omgange end en ung verdensmand på en 1000 ccm.

JA – der er ingen begrænsninger i den retning. Vi kan dog på ingen måde anbefale at starte på en stor maskine. Du vil ikke kunne udnytte de mange kræfter og din kørsel vil med stor sandsynlig også blive mere ujævn.

NEJ – det er ikke nødvendigt.

JA/NEJ – nogle arrangører tilbyder at man kan leje en banemaskine. Spørg den enkelte arrangør om mulighederne for dette.

Du bestemmer selv om du vil køre med eller uden instruktør. Begynderkurser er altid med instruktører, hvilket vi kun kan anbefale.

JA/NEJ – det afhænger af selve arrangementet.

JA/Nej – det afhænger af selve arrangementet. Men der er altid nogle venlige mennesker, som vil kunne give dig en hånd hvis behovet opstår.

NEJ – som udgangspunkt kan du ikke dette. Arrangørerne tilbyder instruktører på deres kurser som en del af pakken. Ingen kan dog forhindre dig i at kører bag ved en du føler du kan lærer af, hvis du kan følge med :).

JA – på langt de fleste baner er der mulighed for dette.

JA – men kvaliteten kan godt variere meget fra bane til bane.

JA/NEJ – der vil typisk være et minimumskrav til sikkerhed og redningstjeneste, i de nordiske lande er dette tilfældet. Fremgår det ikke af arrangøren er det en god ide at forhøre denne.

At kører motorcykelræs betegnes som en “ekstremsport” eller “farlig sport”. Når man bevæger sig med over 30kmt (knallerthastighed), bevæger man sig med en potentiel dødelig hastighed hvis man rammer et stillestående objekt.

Trackdays bliver afholdt under “sikret forhold”, dvs. der er altid førstehjælpspersonale el. en decideret redningstjeneste i umiddelbar nærhed (ofte på selve baneanlæget).

Langt de fleste baner designet til at minimerer risikoen ved styrt. Der kan således være god plads til at overskyde sving og evt. en “blød” belægning på ydersiden af særligt sværre sving.

SummaSummarum er det lagt mere sikkert at kører ræs på en trackday end på offentlig veje.

JA/NEJ – oftest går trackdays ind under farlig sport, så kig din forsikring godt igennem inden du tager afsted. Hos nogle arrangører er der mulighed for at tegne en særlig ulykkeforsikring, som dækker de dage du er afsted på banen.

JA/NEJ – det afhænger af din forsikring. Deltager du i et desideret køreteknisk kursus, vil nogle forsikringsselskaber gerne dække. Spørg altid dit forsikringsselskab inden du tager afsted.

VIDSTE DU DET?

MC´en er en pencel - banen dit lærred

Tag det roligt. Kør afslappet og øg dit tempo langsomt. Først når du er et med din maskine, føler dig tryg og afslappet vil du nå “målet”. Oplever du din hånd falder i søvn og du er øm i hele kroppen, er du nok for anspændt. Prøv at slappe af! Forestil dig at gashåndtaget og bremsen er bløde pendsler og banen er dit lærred. Og øg gradvist dit tempe i takt med at du føler dig tryg.