RYTTERGÅRDEN - Affjedring kompression

OBS - JUSTER KÆDEN!

 

AFFJEDRING - KOMPRESSION

Kompressionsdæmpning = hvor træg fjederen er at presse sammen.

Det er en fordel hvis man har separat justering af returdæmpning og kompressionsdæmpning. HOVEDVÆGTEN er oftest lagt på returdæmpning i forholdet 70/30.

Generelt kan man sige at jo mindre kompressionsdæmpning, jo bedre opfanges ujævnheder. Der skal dog være nogen dæmpning.

Forgaflen:
For LIDT kompressionsdæmpning i forgaflen, gør at cyklen dykker hurtigt under nedbremsning og vil måske slå helt i bund. Det gør at man ikke vil kunne bremse så hårdt før baghjulet letter, pga den pludselige vægtforskydning.

For MEGET kompressionsdæmpning i forgaflen, gør at man kan bremse meget hårdt uden at baghjulet letter. Forgaflen vil dog være dårlig til at opfange bratte bump i vejen og vil føles hård. Dette kan bevirke at forhjulet ”stepper” under hård opbremsning og kompressionen skal derfor slækkes. Det samme vil ske, hvis forgaflen går i bund, så kan den heller ikke fjedre. Her skal findes et godt kompromis.

Affjedring bag
For LIDT kompressionsdæmpning i bagaffjedringen medfører at maskinen gynger for meget.

For MEGET kompressionsdæmpning i bagaffjedringen, vil medføre at cyklen føles hård. På sportsmaskiner der “slår” i styret, afhjælpes det ofte ved at slække kompressionen på bagaffjedringen. Slækkes for meget, vil forhjulet føles løst.

For-Kompressionsdæmpning

Justerskruerne sidder altid i bunden af gaffelbenene

Bag-Kompressionsdæmpning

Bagdæmperens øverste ende, oftest tæt ved gas-reservoiret.

Med klikjustering regner man altid med antal klik fra max dæmpning (skrue i bund eller max med uret ved drejeknap)

justeringsområdet er bedst mellem 6-10 klik fra yderpunkterne

Når man justerer, justeres med 2 klik ad gangen

Er der ikke klikindstilling, regnes udfra standardindstillingen, kendes den ikke, arbejdes udfra midten af yder punkterne, der typisk ligger 4-6 omgange fra hinanden.