RYTTERGÅRDEN - Race addons

KØB DIN GEAR HER!

RACE ADDONS

Der findes en del teknologier, der kan hjælpe en med at styre motorcyklen optimalt. Vi har forsøgt at samle nogle af disse og forklare konceptet.

Kort fortalt

En Quickshifter, er ekstraudstyr til de fleste motorcykler, kun nyere sportscykler er født med en. Den sørger for at du kan holde fuld gas på motorcyklen og ubekymret skifte op i gear uden at motorcyklen “kløjs” i det.

Quickshifter

Da disse kaldes quick shifters, dublerer vi langsomt den traditionelle måde at skifte gear på. Når du langsomt skifter, lukker du normalt gashåndtaget, kobler fra koblingen, skupper på gearskiftepedalen, kobler koblingen og genåbner gashåndtaget. Det en tidskrævende proces (nogle få hundrede millisekunder), som er uønsket i et racemiljø, hvor hver brøkdel af et sekund tæller.

Der er mange typer hurtigskiftere og ikke alle bruger de samme metoder, selvom de alle har til formål at opnå et fælles mål: reducer belastningen på motoren og samtidig skifte til et højere gear uden at beskadige gearkassen. Den måde, dette gøres på, er normalt ved at cutte brændstof og / eller tænding i typisk 40-60 millisekunder, under hvilket gearet er i indgreb. Alt dette sker uden at lukke gasen.

Hurtigskifteren er som regel en sensor, der læser skifterens position, og informerer en mikrocontroller om, hvornår opskiftning finder sted, for at controlleren kan cutte brændstof / tænding.

Er Quickshift skadelig for gearkassen?

Den generelle konsensus synes at være, at en quickshift kan være mindre skadelig for gearkassen end langsomskiftende, da motorkraften garanteres at blive sænket, når brændstoffet / tændingen skæres. Mens en uerfaren kører, der manuelt betjener koblingen, er mere tilbøjelige til at begå fejlen i at lade gassen åbne under opskiftning.

Downshift

En downshift er mere kompliceret, og sådan en findes kun på nyere sportsmotorcykler.

Kort fortalt

En Launch control, sørger for at du ubekymret kan give max gas fra startlinien uden at være bekymret for at motorcyklen går på baghjul eller lavet hjulspin.

Launch control

En ordentlig start er nøglen til succes i ethvert løb. Eliminering af hjulspin og hjulhop, og samtidig maksimering af trækkraft, er nøglen til en ordentlig start (Launch).

En Launch control er et automatisk system der sørger for at forhjulet bliver nede, samtidig med du får maksimal moment. For at en Launch control kan sørge for en god start skal den have kontrol over 2 faktorer, gassen og kobling. Det fungere typisk ved at man kan holde fuld gas og således kun skal koncentrere sig om koblingen.

Kort fortalt

En PIT limiter, sørger for at du overholder fartgrænsen i pitområdet. Skal aktiveres manuelt.

PIT limiter (Pit lane speed limiter)

En knap som når aktiveret, vil begrænse motorcyklens hastigheden til en prædefineret hastighed.

Kort fortalt

En Wheelie control, styrer som navnet antyder, motorcyklens wheelie. Med en wheelie control kan man indstille at motorcyklen højst må stejle eksempelvis 10 grader.

Wheelie control

Kort fortalt, er Wheelie control, at brugeren kan fastsætte en målværdi (grad) for en wheelie. Når din wheelie er større end denne værdi, begynder Wheelie controllen at reducere effekten. Når wheelien kommer tilbage til jorden (under værdien), stopper Wheelie controlleren med at reducere trækkraften.

Selv om mekanismen bag en wheelie virker simpel, er virkeligheden lidt anderledes, dette fordi det kan kan være svært at anslå niveauet for en wheelie. Motorcyklens hastighed er ikke forhjulets hastighed (da denne falder under en wheelie), og det er heller ikke baghjulets hastigheden, da denne er mere end den reelle hastighed på grund af hjulspind.

En proffessionel wheelie controllen beregner niveauet for en wheelie med udgangspunkt i cyklens egenmålte hastighed, baghjulshastighed, forhjulshastighed og en 2 akslet gyro.

Kort fortalt

En Quick gas, sørger for at kan skal vride mindre med håndleddet for at opnå fuld gas.

Quick gas

Quick gas, Quick throttle, Quick action, og 1/4-omdrejning, er alle generelt det samme produkt: et motorcykelgashåndtagshus med en remskive (også kaldet “cams” eller “rings”), der har en diameter som er større end den originale remskive.

At have en større remskive gør vandringen, der kræves for at gå fra 0% til 100% gas, kortere. Hvilket betyder, at mindre vridning af håndleddet er nødvendigt for at åbne gassen helt. Heraf navnet.