RYTTERGÅRDEN - Dækslid

TIPS TIL AFFJEDRING

Få hjælp til hvor du skal justere på siden Viden om affjedring

DÆKSLID

Herunder er nogle typiske eksempler på korrekt og forkert slid på dæk. Nogle typer slid kan indikerer forkert dæktryk, andre typer slid kan afsløre en forkert opsat affjedring.

Reflekter over det grundliggende

Viser dit fordæk meget lidt tegn på slid?
Dette kunne være et dæk der har kørt på bane med gadetryk. Sænk lufttrykket

Et dæk kan virke som det skal, men ikke blive presset. Prøv i højere grad at påvirke fordækket mod asfalten ved at bruge bagbremsen for at “sætte” cyklen. Tap et par PSI af dækket for derved at lade dækket forme sig mere fladt og derved få en større kontaktflade.

Fordæk som udsættes for "hård" kørsel

Dette dæk er hårdt presset. Typisk for en aggressiv kørestil, hvor der bremses hårdt på vej ind i et sving og hvor der gasses aggresivt ud.

Køreren er hård på bremsen og dækket er begyndt at udvikle et bånd af afkørt gummi, hvilket ses som kugler langs siderne af dækket. Lidt på samme måde som på kanterne af et bagdæk under acceleration. Et fordæk bør kun påvirkes fremadrettet og derfor kun efterlade et glat mønster. Ved hårde opbremsninger opsamler fordækket også mere afkørt gummi, som kan ses som små “klatter” på midten af dækket.

Når der bremses ind i sving forhøjer man chancen for at forhjulet skrider, da dette er under et for stort press.

Bagdæk med affjedringsproblemer

Affjedringsproblemer kan være forårsaget af for blød eller hård affjedring – kompression og/eller returdæmpning

Et generelt tegn på et affjedringsproblem er et bånd af “løs” gummi på dækket

Ser det ud som om gummiets sammensætning bliver “revet” ud eller er der ophobning af gummi er det tegn på at dækket bliver overbelastet.

Markant slid midt på dækket

Kan det være tegn på at dækket ikke fungerer ordentligt når køreren sidder oprejst på cyklen og giver gas. Affjedringen kan være for blød, og medføre at dækket hopper under acceleration og river det fra hinanden.
Løsning:
 Forsøg at formindske “rebound” og øge kompressionsdæmpningen. Det bevirker at cyklens bagende ikke hopper men istedet vil blive nede og mindske kræfterne mod gummiet og derved skåne dækket.

Markant slid på siden af dækket

Slid der ændrer sig i bredden rundt om dækket
En indikator for at slidet skyldes returdæmpningen.

Går sliddet IKKE hele vejen rundt om dækket?
Sliddet kan både skyldes returdæmpningen og kompressionen eller en kombination af dem begge.

Har området umiddelbart FØR mønstersporet rejst sig?
Er det en indikator for at returdæmpningen er for langsom.
Har området umiddelbart EFTER mønstersporet rejst sig?
Er det en indikator for at returdæmpningen er for hurtig.

Bagdæk med Kold-rivning

Kold-rivning (cold-tear) – Når der er ikke nok varme i dækket til at det klæber sig til asfalten.

Ved kold-rivning er rillerne ganske dybe og formet som en fingernegl. Kan man vippe en luns og se en fordybning i gummiet, er det et tegn på kold-rivning. Kold-rivning er når gummiet bliver flået fysisk af basen, fordi det ikke er varmt nok til at kunne forme sig til asfalten. Overfladen af dækket superopvarmes, mens selve dækket er under arbejdstemperatur.

Kold-rivning kan skyldes for meget tryk i dækket, men kan også ske hvis dækket har kørt på eks. en primær højresvingsbane, hvor højre side af dækket slides normalt og venstre side kold-rives da denne side ikke opnår arbejdstemperatur. Dækket skal ikke kasseres, da det ikke fejler noget. Dækket vil blive slidt normalt igen, hvis det får korrekte arbejdsbetingelser.

Løsning: Sænk dæktrykket en smule. Hjælper det ikke kan det evt. afhjælpes ved hjælp af dækvarmere, så dækkene har den korrekte starttemperatur.

Bagdæk med Varm-rivning

Varm-rivning (hot-tear) – Når der genereres for meget varme i dækket og det overopheder.

Ved varm-rivning har dækket for meget kontakt til asfalten, hvorved overfladen begynder at “smelte” af dækket. Varm-rivning kan ligne kold-rivning, man vil blot ikke kunne se/mærke forbydninger under afrivningerne, gummiet vil også se ud til at blive skuppet ud mod yderkanten af dækket af centrifugalkraften.

Løsning: Øg dæktrykket for at mindste varmeudviklingen.

Bagdæk med KORREKT slidtage

Velfungerende dæk med god affjedring – Høj svinghastighed

Dækket fungerer rigtig godt. Gummiet bliver ikke overbelastet og i stedet for at blive rippet, har det et overflademønster som en appelsin. Ser man nærmere på det slidte område, ser det næsten ud som om gummiet har kroge og der er tråde af gummi. Dette er tegn på at dækket fungerer korrekt. Ved halv nedlægning bliver gummiet tvunget ned i hullerne imellem asfaltens sten af cyklens kraft og vægt, hvor det bider sig fast og giver vejgreb. Man kan forestille sig at gummiet arbejder som velcro i dette tilfælde. Det viste dæk er kørt ved høj svinghastighed og ikke stresset af en meget kraftfuld cykel eller en aggressiv kører.

Værd at bemærke, er en smal stribe ubrugt gummi langs kanten af dækket. Dette betyder ikke nødvendigvis at køreren ikke har nok nedlægning i sving, det er typisk for dæk med en høj profil.

Bagdæk med KORREKT slidtage

Perfekt slid

Dette er præcis sådan dit dæk skal se ud efter en trackday. Det viser næsten ikke noget slid. Til trods for at der næsten intet gummi er langs ydersiden af dækket, viser det en balanceret cykel der ikke stresser. Affjedring, kører og dæk arbejder perfekt sammen. Der er ikke meget tegn på slid, appelsinhuden går lige fra midten til ydersiden af dækket og viser at køreren kører jævnt og affjedring fungerer som den skal.

Bagdæk med blåligt skær

Undrer du dig over et blåligt skær på dine dæk

Dette er helt normalt. Dækkene indeholder olie der holder dækket blødt, det er denne olie der kommer til overfladen når dækket køler ned. Olie, og det blålige skær, køres af næste gang dækket køres. Det er denne process der kaldes en varmecyklus, dækket kan gennemgå et vis antal varmecykluser før der ikke er nok olie i dækket til at holde det effektivt.

Bagdæk - Dødt/Skal skiftes!

Helt færdigt dæk – gråligt fordi olien i dækket er “kogt” væk = ingen greb. Dækket rives frem for at forme sig omkring asfalten. Skal kasseres.

Dette dæk har været brugt for mange gange og haft for mange varmecykluser. Ydersiden af dækket er blevet skør hvilket har forårsaget at dækket er blevet rippet op isteder for at blive kornet. Et sådan dæk ser ofte gråt og hårdt ud frem for at have en naturlig blød og sort overflade. Dækket er ved sit livs ende og kan ikke yde noget greb overhovedet. Dækket er decideret farligt at kører på.