RYTTERGÅRDEN - Forsikring & trackdays

Inden du begiver dig afsted på din første trackday, er det vigtigt at du undersøger hvorvidt du er dækket af dine forsikringer. Især din gadecykel kan ende med at være en dyr fornøjelse at forulykke med. Men også din ulykkeforsikring er vigtig at have på plads.

Som udgangspunkt anbefaler TrackdayGuiden at du kontakter dit forsikringsselskab for at høre hvordan du er dækket i forhold til din MC (kasko), personskade (ulykkesforsikring), og rejseforsikring (hjemtransport).

MC - kasko

Nogle forsikringsselskaber dækker maksimalt kørsel i grøn klasse på trackdays, hvad angår kaskoforsikring på din gademotorcykel. Her er det en forudsætning at kørslen foregår med instruktør hele tiden (slangekørsel). Ydermere er der krav om at instruktøren er en uddannet kørelærer.

Arrangørerne Racing4Fun og Mestersvinger opfylder efter egen oplysning krav til dækning ved kørsel i deres grønne klasse.

Person - ulykke

Her differenceres typisk mellem “ikke farlig sport” og “farlig sport”. De fleste forsikringsselskaber betegner ikke almindelig motorcykelkørsel som værende “farlig sport”, men undersøg alligevel om du er dækket ved motorcykelkørsel generelt, også selv om du kun ønsker at køre i grøn klasse.

Som tommelfingerregel er fri kørsel på trackdays ALTID klassificeret som “farlig sport” og vil typisk være et tilvalg hos dit forsikringsselskab.

Rejseforsikring

En rejseforsikring er en god ide at have hvis du kører trackdays i udlandet, hvilket jo oftes er tilfældet for os danskere. En rejseforsikring vil typisk dække behandling på hospital, sygetransport mv., især hjemtransporten kan være vigtig og bemærk at nogle rejseforsikringer også tilbyder hjemtransport af bil/MC.

OBS – Ligesom en ulykkeforsikring er det ikke en selvfølge at en rejseforsikring dækker ved tilskadekomst under “farlig sport”, undersøg dette inden turen.

Det blå sygesikringskort kan ofte vise sig ikke at dække alle behandlingsomkostninger, da det blot sikre dig samme dækning som borgere i det pågældende land, hjemtransport dækkes eksempelvis ikke af det blå sygesikringskort.

BONUSINFO:
En rejseforsikring vil også oftest indeholde en “afbestillingsdækning”, hvis du bliver syg inden afgang, og dækning af “ødelagt ferie” hvis nu du styrter på 1.dagen. 😉

NORGE:
I forbindelse med Rookie Camps og trackdays på Rudskogen i Norge er det et ufravigeligt krav at man har både ulykke- samt rejseforsikring med farlig sport dækning.

Følgende har tilkendegivet overfor online magasinet MagaCin.dk at de yder forsikringsdækning i forbindelse med kørsel i Grøn klasse hos Racing4Fun og Mesterswinger. DOG kræver nogle af selskaberne at det meldes til dem at forsikringstageren deltager. Kontakt derfor altid dit forsikingsselskab inden.

Codan, TopDanmark, Tryg, Honda, Kawasaki, IF, 123mc og BMW.