RYTTERGÅRDEN - Motor – generelt

KØB DIN GEAR HER!

GENERELT OM MOTORSTYRING

Kort fortalt

Motorstyring, ECU eller styrebox, er din motorcykels kørecomputer. Det er den der styrer alt den mekanik der sørger for at din MC kører fremmad, lige fra benzinen bliver suget ud af tanken og ind i motoren, til baghjulet snurrer rundt.

Det er i den orginale kørecomputer/ECU, eller den ekstra “ECU” (f.eks. en powercommander), man først og fremmest skal lege med indstillingerne hvis cyklen går ujævnt, eller hvis man eksempelvis har sat en ny udstødningssystem på.

Men overlad det til de professionelle. Justeringer i en ECU skal gøres i takt med at man kan teste den på en testbænk, et såkaldt Rullefelt

Den tekniske forklaring
Motorstyringens hjerne kaldes typisk for ECU eller styrebox. Denne er afhængig af input fra nogle sensorer, for at kunne beregne, hvor meget benzin der skal sprøjtes ind i cylinderen. Da trykket på dyserne er relativt stabilt, gøres det ved at ændre på den tid dyserne står åbne.

De vigtigste sensorer er:
TPS og STPS (primær og sekundær gasspjæld)
MAP (indsugningstryk)
IAT (Intake Air Temperature)
AP (atmosfærisk tryk)
ET (motortemperatur)
RPM (omdrejninger)
O2 sensor (lambdasonde), der måler på iltindholdet i udtødningsgasserne, og kan melde tilbage til ECUen i et såkaldt closed loop.

Med alle de fine ting, skulle man tro, at fabrikkerne kunne få mc erne til at køre perfekt, og det kunne de sikkert også, hvis de fik frie hænder. Fabrikkernes største problem er imidlertid nogle miljøkrav, som egentlig er lavet til og fungerer ok til biler, men desværre tit får motorcykler til at gå tøvende og ujævnt, især ved lave og mellem omdrejninger. Dette skyldes især motorens lille inerti, og motorcyklens høje effekt/moment i forhold til køretøjets vægt.

Det man kalder lambda1, svarer til et blandingsforhold på 14,7:1, og giver den teoretisk bedste forbrænding, men i virkelighedens verden, vil motoren få mindst 10% mindre benzin, end det optimale, men det er bestemt ikke usædvanligt, at se en så mager blanding, i nogle omdrejnings områder på moderne motorcykler.

Det er her rullefeltet kommer ind i billedet. Hvis motorcyklen skal køre optimalt, er man i nogle tilfælde nødsaget til at montere en power commander eller lignende for at have mulighed for i bænken, at justere blandingsforholdet til det optimale under alle forhold.

Det er vigtigt, at man har mulighed for at justere alle omdrejninger, fra tomgang til rødt felt, og alle gasspjælds åbninger, fra 0 til 100%, da der sagtens kan være steder, hvor den får 15% for lidt benzin, og andre steder måske 15% for meget.

De færdige maps til din nye powercommander, som kan hentes på nettet er ofte ikke den rette løsning, da forudsætningerne for mapningen ikke er ens. Der er mange ting der spiller ind såsom luftfugtighed og ethalon indholdet i din favorit benzin. Så brug de sidste penge på en ordentlig mapning i rullefelt.

ECU flashing

Mange kender Powercommanderen, der er et modul man populært sagt sætter ind mellem ECUen og insprøjtningsdyserne, så man på den måde bla. kan ændre indsprøjtningsmængden og dermed blandingen.

Ved ECU flashing kan man gøre det samme, men ved at lave ændringerne direkte i ECUen, og derved slippe for at montere externe boxe.

Ud over blanding, kan man også på alle flashbare motorcykler justere tændingstidpunkt, omdrejningsbegrænser, fjerne effektbegrænsninger og justere sekudær spjæld.

Derudover er der på rigtig mange MC´er mulighed for at: Justere tomgang, justere blæsertemperatur, justere udstødningsventil, fjerne topfartsbegrænsning, og eliminere pairventil, O2 sensor og udstødningsventil. På udvalgte modeller findes et race tool kit, der gør at der kan laves quickshift, launch control og pit speed limiter direkte i ECUen.

Kort fortalt

En Power commander, er en af mange typer styrebokse. Der kan være stor forskel i både indstillingsmuligheder og tilbehørsmuligheder. Nogle typer tilbyder også en form for traction control, quickshift og let adgang via USB til din egen PC.

POWER COMMANDER

Hvor meget giver sådan en power commander? er et spørgsmål der tit bliver stillet. Hvis man dermed mener: hvor mange ekstra hk. får jeg, så er det umuligt at svare på da topeffekten er afhængig af om motorcyklen har det rigtige blandingsforhold ved 100% gas, samt det omdrejningsområde hvor den maksimale effekt lægges.

Man kan godt være ude for, at air/fuel forholdet i forvejen er helt optimalt i dette område, og i dette tilfælde, kan man ikke hente ekstra topeffekt ved at tilføre mere eller mindre benzin. Hvis den der imod, som man ofte ser, har for fed eller for mager blanding og man ved hjælp af mapning justerer de aktuelle celler ind til det optimale, vil det automatisk give flere heste.

Det er imidlertid de færreste, der kan mærke om mc´en, har fået et par ekstra heste helt oppe ved det røde felt. Hvis det er høj ydelse man går efter, kræver det f.eks en ændring af indsugning, udstødning, justering af tænding eller en mekanisk tuning af motoren, inden der justeres indsprøjtning.

Power commanderens styrke er, at man kan justere alle omdrejnings og spjældåbnings områder. Især ved delgas, har man typisk mulighed for, hvis man fjerner lambdasonden, at justere power commanderen i rullefeltet så man opnår en roligere motorgang uden rykkeri, mere moment, bedre gasrepons/acceleration, og i det hele taget bare bedre kørbarhed.

En mapning kan være lige gavnlig på choppere, gadecykler og racere.

Kort fortalt

En Mapning, er det man gør når man ændre i benzin/ilt forholdet på sin ECU, Power commander eller lignende enhed.

MAPNING

Mapning af eksempelvis power commander vil sige at man lægger nogle værdier ind i power commanderens map, som enten tilfører ekstra benzin, eller udmagrer blandingen. Et map er et koordinat, hvor man har omdrejninger på den ene akse, og gasspjælds åbning på den anden. Dermed får man op til flere hundrede felter at justere i. Det map der ligger i den originale box, bliver ikke ændret, og hvis man fjerner power commanderen er alt som før igen.

Selve den måde som mapningen foregår på, kan variere afhængig af hvilket rullefelt man benytter og hvordan operatøren mener man får det bedste resultat.

Den måde eksempelvis TestBænken arbejder på, er at han f.eks starter med 2% gasgivning, og justerer der efter de relevante felter efter air/fuel værdierne. Når han er blevet tilfreds med 2% kolonnen, fortsættes til 5-10-15-20% o.s.v. og arbejder sig systematisk igennem hele mappet. Hvilken air/fuel værdi man ønsker at ramme, og hvilke metoder man bruger, afhænger af hvilken cykel der er tale om, og hvor i mappet man befinder sig. På visse cykler kan det være en fordel, at lave et seperat map til hver cylinder.

Det rullefelt TestBænken har, har en funktion der hedder injektion link, der gør at rullefeltets softvare ved hjælp af air/fuel værdierne, selv kan beregne og overføre ændringerne direkte i power commanderen. Endvidere er rullefeltet udstyret med eddybremse, der gør at man kan lægge x% fast modstand ind, eller stigende modstand (road simulation), eller f.eks bremse rullen ved en bestemt hastighed eller omdrejningstal. Dette er selvsagt nyttigt i forbindelse med mapning.

Kort fortalt

En Karburator, finder man typisk på ældre motorcykler, fra omkring 2003 og ældre.

KARBURATOR

En Karburator virker typisk sådan, at tomgangen styres af tomgangsdyser og blandingsskruer. Mellem området styres af nålens position og fuldgas området styres af hoved dyserne.

Dette er imidlertid kun principielt, da de forskellige områder i virkeligheden overlapper hinanden mere eller mindre og karburatorer kan være konstrueret lidt forskelligt.

Man hører tit: Motorcyklen går for fedt eller motorcyklen går for magert. Dette giver imidlertid ingen mening, da det er meget sjældent, at blandingsforholdet er ens i alle omdrejnings og spjældåbnings områder. Den eneste måde at finde fejl og justere karburatorene, er således rullefelts målinger ved forskellig gasgivning og omdrejningstal med air/fuel værdier.

Kort fortalt

Et Jet kit, er nogle tuningsstumper man skal bruge når man tuner en motorcykel med karburator.

JET KIT

Hvis man vil justere en karburator så godt som muligt, er et jet kit et rigtigt godt produkt til formålet.

Jet kittet er udviklet til hver enkelt model, ved hjælp af omfattende test i dyno og på landevej samt den feed back dyno jet USA modtager.

Kittet består typisk af nåle, fjedre og dyser, men er som sagt tilpasset hver enkelt model. På nogle modeller, kan der f.eks også medfølge et bor til slidehullerne i spjældet, emmutionsrør eller noget helt tredie for at give mulighed for, at justere så præcist som muligt i alle områder. Det er vigtigt, at tingene bliver afprøvet og justeret i rullefeltet.

PRO AIR/PRO FUEL KIT Især på de store V.2´ere kan man opnå væsenligt bedre effekt og moment med et såkaldt pro air kit, som Mr. Dyno fra dot-e har været med til at udvikle. En af de væsentligste grunde til den øgede effekt, er at man her anvender åbne KN filtre.